woensdag 5 juni 2024

Stel je een wereld voor waarin hygiëneproducten een luxe zijn

Voor veel mensen in Nederland is het normaal dat we elke dag onze tanden kunnen poetsen met tandpasta, deodorant kunnen gebruiken of ons haar kunnen wassen. Stel je voor dat je geen geld hebt voor deze producten en dus noodgedwongen alternatieven moet bedenken. Voor mensen in armoede is dit helaas de realiteit, zij hebben niet genoeg geld voor hygiëne- en verzorgingsproducten.

Hygiëne is essentieel voor een goede gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Ook is het ontzettend belangrijk om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Hygiëne- en verzorgingsproducten zijn basisbehoeften en zouden geen luxe producten mogen zijn. Helaas blijkt uit de praktijk dat mensen die geen geld hebben voor deze producten zich schamen en in een sociaal isolement terecht komen.

Help mee en steun mensen in armoede!

Stichting Armoedefonds zet zich in om de gevolgen van armoede in Nederland te verzachten. Wil je ook helpen?

Doneer dan nu nieuwe en ongeopende hygiëne- en verzorgingsproducten via ons antwoordnummer:

Stichting Armoedefonds
Antwoordnummer 10075
5240 VB Rosmalen

Wil je Stichting Armoedefonds op een andere manier helpen?

Volg armoedefonds op social media