Privacy beleid

Waarom dit privacy beleid?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy beleid

In dit privacy beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Armoedefonds en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van armoedefonds.nl.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting Armoedefonds op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting Armoedefonds adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting Armoedefonds

Stichting Armoedefonds is de verantwoordelijke in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Armoedefonds.

Stichting Armoedefonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55209882. Stichting Armoedefonds is gevestigd en kantoorhoudend in (5246 JR) Rosmalen aan De Grote Elst 52 en bereikbaar via het e-mailadres info@armoedefonds.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Armoedefonds kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Stichting Armoedefonds op. Dit privacy beleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Stichting Armoedefonds optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Stichting Armoedefonds plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Armoedefonds kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Armoedefonds, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Stichting Armoedefonds verstrekt. Stichting Armoedefonds kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres,woonplaats,telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, lifestyle kenmerken en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Armoedefonds gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van helpen van lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Ten behoeve van statistisch onderzoek (gegevens verkregen vanuit online enquête).
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Stichting Armoedefonds kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Armoedefonds kan uw persoonsgegevens delen met aan Stichting Armoedefonds gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Stichting Armoedefonds kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting Armoedefonds rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Stichting Armoedefonds heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting Armoedefonds zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Stichting Armoedefonds samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Stichting Armoedefonds website:

Functionele cookies

Stichting Armoedefonds plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stichting Armoedefonds maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Stichting Armoedefonds heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Stichting Armoedefonds heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Armoedefonds verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting Armoedefonds bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Sommige gegevens worden bewaard omdat dit financieel of fiscaal noodzakelijk is. Het bewaartermijn is maximaal 10 jaar na bijvoorbeeld een laatste donatie of contact. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd voor analyse doeleinden. 

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting Armoedefonds over de juiste persoonsgegevens beschikt. Per post (De Grote Elst 52, 5246 JR Rosmalen) of per e-mailadres donateurs@armoedefonds.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting Armoedefonds of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting Armoedefonds zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting Armoedefonds of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Stichting Armoedefonds neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Armoedefonds via info@armoedefonds.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy beleid. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy beleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy beleid of over de wijze waarop Stichting Armoedefonds omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@armoedefonds.nl.