Periodiek schenken

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Met verschillende projecten gaan wij dit tegen. Daardoor kunnen kinderen sporten en genieten van een warme maaltijd. Ook zetten vrijwilligers zich in om mensen te helpen met hun administratie.

Met een periodieke schenking geeft je minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan Stichting Armoedefonds. Periodiek schenken heeft als voordeel dat je maximaal kunt profiteren van belastingaftrek. Via de rekenmodule kun je gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stichting Armoedefonds je netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Stichting Armoedefonds is door de Belastingdienst aangemerkt als goed doel. Dat betekent dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn. Wij betalen daarom geen belasting over de ontvangen giften. De bijdrage komt dus geheel ten goede aan de strijd tegen armoede in Nederland.

Op deze pagina kun je de overeenkomst periodiek schenken aan Stichting Armoedefonds downloaden. 
Wil je de overeenkomst per post ontvangen? Geen probleem, vraag het formulier telefonisch 073-7440181 of via e-mail info@armoedefonds.nl bij ons op. 

Benodigde gegevens van Stichting Armoedefonds voor uw belastingaangifte:
RSIN (fiscaal): 851609144
Transactienummer: het transactienummer kunt u vinden op uw overeenkomst 

Volg armoedefonds op social media