Over ons

In 2013 is de Stichting Armoedefonds opgericht. Ons doel is het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede, door het financieel en in natura ondersteunen van lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland. We geven geen individuele steun, omdat iedere vraag heel specifiek is en we geloven in de kracht van lokale organisaties die de persoonlijke situatie van het individu kennen en daar de hulp op afstemmen.
Wij geloven in een maatschappij waarin mensen elkaar steunen en waarin we zorgen voor onze medemens. Samen met u. Veel kleine bijdragen van heel veel donateurs geeft een steviger basis voor een duurzaam bestaan dan subsidies die afhankelijk zijn van de politieke wind en veel minder van de feitelijke noodzaak van ondersteuning.

Veel Armoede is verborgen, vaak is het iets waar men niet mee te koop loopt en zich voor schaamt. Als je weet waar te kijken is het verbijsterend hoeveel Armoede er in Nederland is en wat daarvan de (sociale) gevolgen zijn.

Er zijn veel goede lokale organisaties die helpen (de gevolgen van) Armoede te bestrijden of te verzachten. Meestal opereren deze organisaties op kleine of lokale schaal. Vaak zijn het (recente) particuliere initiatieven, vermogens- of kerkelijk georiënteerde fondsen. Voor zover er landelijke koepels van armoedebestrijdende organisaties zijn worden deze vaak gevoed door overheidsgeld en vermogensfondsen en minder door kleine particuliere donateurs. De lokale organisaties hebben veelal veel te weinig structurele inkomsten. Dit terwijl juist de zichtbaarheid en het werven en hebben van steun rondom de lokale organisaties een must is voor het kunnen bestrijden van (de gevolgen van) Armoede.

Het opzetten van een fonds met voldoende omvang is iets wat geld en geduld kost. Donateurs en bekendheid komen immers niet gratis aanwaaien. Hiervoor combineert het Armoedefonds werving, voorlichting en bewustwording in met name huis-aan-huis activiteiten. Op termijn zullen ook andere instrumenten ingezet worden. Het Armoedefonds wil een duurzaam bestaan opbouwen en niet afhankelijk zijn of worden van subsidies.

Het Armoedefonds verkeert in de unieke situatie dat Fonds 1818 het Armoedefonds in de gelegenheid stelde middels een lening het Armoedefonds op te bouwen en vorm te geven. Het betrof een lening, dus die diende ook weer te worden terugbetaald. De lening is in zijn geheel afgelost op 30 maart van dit jaar.

ANBI

Stichting Armoedefonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij betalen daarom geen belasting over bijdragen die wij ontvangen en de plaatselijke organisaties die wij financieel steunen hoeven geen belasting te betalen over onze bijdrage. U vindt ons ook op de site van de Belastingdienst (anbi nr. 851609144).

CBF Toezicht op goeddoen

Stichting Armoedefonds is een Erkend Goed Doel. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kunt u ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort.

Factsheet Armoedefonds 2021-2022

Veel gestelde vragen over Stichting Armoedefonds.

Volg armoedefonds op social media