Kengetallen

 2023  Begroting 2023  2022
Kosten % wervingskosten  10,0%  9,7%  8,9%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten  85,6%  81,8%  80,1%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten  85,5%  83,6% 87,0%
Kosten % beheer en administratie  4,4% 6,6%  4,1%

 

Vermogensbeleid

Stichting Armoedefonds houdt in principe geen reserves aan, maar beoogt jaarlijks de ontvangen gelden ook daadwerkelijk te besteden. Indien de organisatie verder gegroeid is zal een kleine reserve worden opgebouwd tot maximaal 1,5 keer de vaste jaarlijkse verplichtingen. Op dit moment is er nog sprake van een negatief eigen vermogen door de Social Impact Bonds.

Volg armoedefonds op social media

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden met ID 1.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.