Armoedefonds helpt

Stichting Armoedefonds ondersteunt lokale organisaties en initiatieven die zich bezig houden met directe armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede. 

Heeft jouw organisatie behoefte aan steun voor een activiteit of nieuw project? Misschien kan Stichting Armoedefonds helpen. Dien een aanvraag in, vraag de donatieverdubbelaar aan of neem deel aan een van onze projecten. 

Aanvragen

Geld aanvragen

Heb je financiering nodig voor je organisatie? Wil je een activiteit organiseren of een project starten binnen de organisatie? Kijk dan of je in aanmerking kunt komen voor steun van Stichting Armoedefonds.

Donatieverdubbelaar

Richt je organisatie zich op armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland en start je binnenkort een fondsenwervende actie? Misschien kan Stichting Armoedefonds de opbrengst verdubbelen.

Neem deel aan projecten

Schoolspullenpas
Ik-denk-Aan-Jou steunpakket
Stop menstruatie-armoede

Landelijke bijeenkomst

Elk jaar organiseert Stichting Armoedefonds de Landelijke Bijeenkomst Armoedehulp. Een dag voor alle hulporganisaties en initiatieven die zich richten op het helpen van de minima in Nederland. Zorg dat je erbij bent!