Bestuur

Bestuur

Dhr. H. de Graaf is per 1 juli 2022 benoemd tot directeur/bestuurder.


Raad van Toezicht

 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 
Dhr. K. Dijkstra, voorzitter (zelfstandig ondernemer), nevenfunctie lid bestuurslid Stichting Nationale Geefdag(en) (onbezoldigd)
Dhr. R. Verdam, penningmeester (zelfstandig strategie consultant), nevenfunctie lid bestuur Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
Dhr. P.A. de Zeeuw, (zelfstandig ondernemer)
 
Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen bezoldigingen toegekend, noch presentiegelden verstrekt, noch zijn aan leden van de Raad van Toezicht leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant, WITh Accountants te Alphen aan den Rijn.