Armoede in Nederland

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Armoede

Wil je meer weten over armoede in Nederland. Cijfer, oorzaken en gevolgen?

Scholieren en studenten

Heb je informatie nodig voor een werkstuk, presentatie, scriptie etc. We helpen je graag verder. 

Volg armoedefonds op social media