Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting Armoedefonds. Een ieder die gebruik maakt van deze site -voor welke doeleinden dan ook- gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van Stichting Armoedefonds.

Privacy en cookies
Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons privacy beleid raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Armoedefonds is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacy beleid, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Stichting Armoedefonds. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting Armoedefonds in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting Armoedefonds en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Armoedefonds.

Nietigheid 
Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Stichting Armoedefonds aan het overblijvende gedeelte gebonden.

Transacties
Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van eenmalige en creditcard transacties via deze website. Over transacties worden door Stichting Armoedefonds en Mollie transactiekosten berekend. Stichting Armoedefonds is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. Het herroepingsrecht, de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, is niet van toepassing op giften en donaties.

Online donaties
Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Armoedefonds. De organisatie is binnen haar statuten volledig vrij is het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.  

Diversen
Stichting Armoedefonds behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden worden zo veel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg kan worden opgelost zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Vestigingsadres en registratie
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 55209882

Stichting Armoedefonds
De Grote Elst 52
5246 JR Rosmalen

info@armoedefonds.nl

RSIN/fiscaalnummer: 851609144